Hieronder volgt een bijdrage van Frederika Veenbrink:

 
De ervaring met de PVP leert me dat deze uiteindelijk weinig tot niets heeft in te brengen.
 
De PVP is dan wel aanwezig, je denkt als patiënt allereerst dat je recht behartigt gaat worden. Zo zult u er ook tegen aan kijken. Maar niets is minder waar. De PVP kan het belang van de patiënt begrijpen en misschien wel behartigen, maar in de praktijk bereiken ze niets. 
 
De PVP moet zich schikken naar de psychiater. De psychiater hanteert een diagnose, zoals manisch depressief, manische psychosen, borderline of schizofreen en psychotisch met waanbeelden. Een patiënt die zegt dat hij een zelfstandig leven wil leiden wordt afgeserveerd als patiënt zonder ziekte inzicht. Bij voorbaat ben je als patiënt kansloos.
 
De meeste mensen geloven wat psychiaters zeggen. Doordat ze niet weten wat er werkelijk aan de hand is, namelijk angsten, daardoor redden ze het ook niet in een zelfstandig onafhankelijk leven. Puur angst, omdat ze gehospitaliseerd zijn en omdat ze thuis in alle eenzaamheid terug vallen. Ik weet waar ik over schrijf, omdat ik het zelf heb meegemaakt.
 
Hospitalisatie is het hoofdprobleem in psychiatrische ziekenhuizen. Mensen worden afhankelijk gemaakt van medicatie, van artsen die voor hen zorgen en van zorg, waardoor ze afleren hoe het is om voor zichzelf te zorgen.

De PVP liet me zelf aan mijn psychiater schrijven, maar deze hield me nog een maand langer vast door te beweren dat ik nog behandeld moest worden, zodat ik geld in het laatje bracht. De psychiater beweerde ook dat ik geen zelfstandig leven kan leiden, dat ik geen ziekte inzicht heb en dat ik ongeneeslijk ziek ben en chronisch afhankelijk ben van zorg, dat ik goede dagen heb waarin ik denk dat ik het wel aan kan, maar dat na langere of kortere tijd blijkt dat ik het niet aan kan. 
 
Zo heeft de psychiater beweerd tegen mijn pubers. De meeste patiënten die op de mishandelende manier behandeld zijn, zoals ik, zullen de prognoses van de psychiater op die manier ten uitvoer brengen, puur omdat de 'deskundigheid' beweert dat de patiënt het niet aan zal kunnen.
 
De PVP luistert en denkt mee met de patiënt, maar kan vervolgens niets beginnen. De psychiater (die niet naar je wensen luistert) is de baas. Deze bepaald hoe lang de patiënt opgesloten moet blijven en hij beweert dat weet wat de patiënt mankeert. De psychiater luisterde echter nooit naar mijn verhaal. Ik heb veel bijna dood ervaringen overleeft, voordat ik met de psychiatrie in aanraking kwam. 
 
In de isoleercel ging ik een aantal keer opnieuw bijna dood. Ik werd van de wereld gespoten, zonder eten en te weinig drinken, vastgebonden, ziek gemaakt met medicatie, en zonder enig menselijk contact. De psychiater noemde me daarna ongeneeslijk ziek. Maar dit had hij zelf bewerkt.
 
De PVP kan niets bereiken voor de patiënt. De psychiater is de deskundige, hij weet wat de patiënt mankeert, of manisch depressief, of schizofreen; met manische ontsporingen of psychosen, waarin de fantasie van de patiënt de overhand neemt, zo beweert de psychiater.
 
Ik heb zeer vele bijna dood ervaringen overleefd en herinner me vorige levens, hier heb ik nooit, tegen geen enkele psychiater ooit iets over verteld. 

Van medepatiënten weet ik dat het begrip van de psychiater daarvoor niet aanwezig is, de patiënt is werkelijk schizofreen, leeft niet in het hier en nu, en leeft, volgens de geleerdheid van psychiaters, in twee werelden, en de patiënt is dus schizofreen, heeft een gespleten persoonlijkheid zo beweert de psychiater.

Zoals mijn moeder beweerde dat ik duivelskind was na mijn eerste bijna doodervaring als 7 jarige, waarna ze me in de psychiatrie heeft weggedrukt 2 jaar na de dood van mijn vader in 1985 door te beweren dat ik depressief was. Het is altijd de familie die dit soort onzin beweert, ik was niet depressief, maar ik had doodsangsten in 1987, waardoor ik ging hyperventileren, waardoor ik niet meer kon slapen, uit angst, omdat ik dacht dat ik zomaar dood kon gaan, uit angst, omdat ik dat niet graag wilde.
 
Als je familie vindt dat je psychiatrisch patiënt bent dan weet de psychiater wel raad met je. Bijna alle moeders van psychiatrische patiënten lijden aan het Munchhausensyndroom.
 
De PVP is afhankelijk van de psychiater die, net als familieleden, beweert dat de patiënt ziek is. In onze ervaring lijdt de psychiater aan de indirecte vorm van het Munchhausen syndroom, waarbij ze de mens tot psychiatrisch patiënt maken, door hen in de isoleercel te stoppen en op een misdadige te behandelen achter de celdeuren. 
 
Ik heb het allemaal meegemaakt, zie mezelf als overlevende van de moderne holocaust die de psychiatrie voorstelt te zijn.  Psychiaters roepen angst op door mensen op die manier te behandelen, namelijk door aan de buitenwereld te doen voorkomen dat de patiënt een gevaar is, waardoor deze opgesloten moet zitten. Ik heb nooit iemand bedreigd en ik ken geen medepatiënten die een ander bedreigden.

De psychiater handelt op grond van zijn eigen fantasieën opgedaan in de opleiding tot psychiater. De psychiater maakt mensen tot patiënt om zo geld te verdienen aan iemands rouw- en verliessituatie.
 
Geen basisarts is gebaat bij een dergelijke opleiding tot psychiater. U zult begrijpen dat deze opleiding tot psychiater verdwijnen moet.
 
Frederika Veenbrink

Illustratie afkomstig van Met vallen en opstaan