INLEIDING

In juni 2011 hebben Ellis Huttinga-Veenendaal en Joske Vos een afstudeerscriptie geschreven voor de opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening van de Christelijke Hogeschool in Ede. De scriptie heeft de titel 'Soteria: een Ontwikkeling die je Samen gaat' (pdf) en is te downloaden op de site van Soteria Nederland.

De belangrijkste resultaten van deze 76-pagina's tellende scriptie heb ik hieronder geplaatst. Laten we hopen dat het weer een bijdrage levert aan het bieden van medicatievrije of -arme Soteriazorg aan mensen die in een psychotische periode verkeren.

"BELANGRIJKSTE RESULTATEN, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

De huidige psychiatrie baseert haar behandelaanbod op de visie van schizofrenie als ongeneeslijke ziekte.
Binnen de huidige psychiatrie wordt veel gebruik gemaakt van medicatie, zonder dat de gevolgen op de lange termijn op waarde worden geschat.

De huidige psychiatrie maakt gebruik van dwang, hoewel dit bij een andere manier van behandelen niet nodig blijkt te zijn.

Veel behandelingen zijn niet of onvoldoende bewezen en worden niettemin ingezet binnen de huidige psychiatrie.
Binnen de huidige psychiatrie worden ervaringen van mensen met een psychose gezien als ziektesymptomen; daarmee worden andere oorzaken zoals emoties en stress buiten-gesloten en wordt wellicht voorbijgegaan aan een mogelijke oorzaak die op een andere wijze effectiever behandeld kan worden.

Soteria biedt een waardevol alternatief in de behandeling van eerste en tweede psycho-sen bij schizofrenie, waarbij geen sprake is van dwang en waaraan een andere visie ten grondslag ligt. Soteria’s aanpak is effectief gebleken in het buitenland wat een veelbelovend perspectief geeft voor Soteria Nederland. Soteria beschouwt een psychose bij schizofrenie als een weerbarstige periode in een leven die de betreffende persoon door moet maken onder deskundige begeleiding.

De visie van Soteria krijgt veel kritiek te verduren; een oorzaak hiervoor kunnen we toekennen aan de farmaceutische multinationals, die geld verdienen aan de aanpak binnen de huidige psychiatrie dankzij omvangrijk gebruik van medicatie. Omdat Soteria het gebruik van medicatie als “noodzakelijk kwaad” ziet zullen zij vanuit deze hoek dan ook niet veel steun ervaren aangaande deze alternatieve behandelwijze.

Soteria heeft een aanzienlijke meerwaarde ten opzichte van de aanpak binnen de huidige psychiatrie. Soteria maakt geen gebruik van dwangmaatregelen omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan een menselijke manier van benaderen; gelijkwaardigheid, wederzijds respect en menswaardigheid zijn termen die op een verrassend effectieve wijze de leegte van een behandeling met gebruik van dwang opvullen." (p.4 Soteria, een Ontwikkeling die je Samen gaat)

(volledige scriptie te vinden op de site van Soteria Nederland, illustratie afkomstig van Learn This)