Tot mijn grote verbazing werd er in de nieuwsbrief van de Provinciale Programmagroep Psychotische Stoornissen (PPP, 1), een frontale aanval geopend op dit project 'Psychose Anders'. Hieronder volgt de tekst zoals we die aantroffen in de nieuwsbrief 10 (oktober/november) van 2011 (2). Voor een reactie op aantijgingen van Jacqueline Cambier verwijs ik je door naar de hoofdsite (3).

Psychose Anders

Graag willen wij u attent maken op de volgende website:
http://psychoseanders.wordpress.com

Op de site wordt gezegd dat: “het geloof dat indien ‘psychoses’
ontstaan door geestelijke factoren zij ook op een geestelijke manier
kunnen worden verholpen”.

De site beweert dat het ontstaan van een psychose wel eens een
normaal copingsmechanisme zou kunnen zijn en dat je iets dat
mentaal ontstaat ook mentaal zou kunnen oplossen, dus zonder
medicatie.

Mensen die psychosegevoelig zijn zouden door het lezen van deze
site tot de overtuiging kunnen komen dat ze het wel zonder medicatie
kunnen. De site is gemaakt door twee mensen die zelf psychotisch zijn
of zijn geweest.

Het ziet er voor iemand die labiel is verzorgd uit met verwijzing naar
artikelen. Echter: er staan verwijzingen op naar de christelijke
antipsychiatrie van Stichting Soteria, die ook weer verwijzen naar
Scientology en “Schizophrenia Without Antipsychotic
Drugs & the Legacy of Loren Mosher”.

Niet wetenschappelijk en met gevaarlijke adviezen. Zelf weet ik
inmiddels dat er cliënten zijn die deze site kennen en er (vermoedelijk)
naar gehandeld hebben door ineens medicatie te weigeren of af te bouwen.

Reden voor de PPP werkgroep om dit aan u bekend te maken.
Jacqueline Cambier, Ervaringswerker FACT 2, LentisVOETNOTEN
(1) http://www.pppgroningen.nl/
(2) de huidige nieuwsbrief stond er nog niet, maar de voorgaande wel in het archief. Omdat de vorige nieuwsbrieven ook gepubliceerd zijn op internet heb ik de nieuwsbrief waarin de aanval staat genoemd voor de geïnteresseerde lezer ook toegevoegd: download die hier.
(3) PPP Groningen lanceert aanval op Psychose Project