In 2011 heeft Nicholas Carr een interessant boek geschreven onder de titel, 'Het Ondiepe: hoe onze hersenen omgaan met Internet' (1). In dit boek draagt hij pakkende argumenten aan voor de effecten van internetgebruik op werking van onze geest en onze hersenen. Zo beargumenteert hij dat steeds meer mensen tegenwoordig teksten 'scannen' in plaats van echt lezen.

Er zou een algemene staat van vervlakking optreden die zich ook uitstrekt zodra de computer uitstaat: mensen zouden in zekere zin worden als pannenkoeken: veel onderwerpen waar wat informatie van is, maar het is allemaal vrij dun en oppervlakkig. Het vermogen tot contemplatie en het vermogen om grondig langere teksten te lezen lijkt dan ook serieus aangetast te worden.

In zijn boek spreekt hij over het soepele vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit verschijnsel dat neuroplasticiteit wordt genoemd maakt mensen enerzijds erg flexibel, maar anderzijds kan het ook bepaalde gewoontepatronen stimuleren in de hersenen.

Hij besteedt ook even kort aandacht aan de psychopathologie vanuit dit perspectief. Het is dat stukje tekst dat ik hier even onder de aandacht zou willen brengen, omdat het vlekkeloos past binnen het Psychose Anders denkraam:

"Het is niet verwonderlijk dat neuroplasticiteit verbonden wordt met geestelijke aandoeningen, variƫrend van depressies to obsessief-compulsief gedrag of zelfs oorsuizingen. Hoe meer iemand zich concentreert op zijn symptomen, hoe dieper die symptomen gegrift raken in zijn neutrale circuits. In de ergste gevallen traint het verstand zich in feite om ziek te zijn. Ook veel verslavingen worden erger door de versterking van plastische paden in de hersenen" (pp.52-53, Het Ondiepe (1))

De kern van de boodschap voor mij is dat je hersenen erg flexibel zijn, maar dat je zodra je gelooft dat je een ernstige psychiatrische hersenziekte hebt, je als het ware je hersenen de opdracht geeft een dergelijke ziekte te scheppen. Voor meer over Carr raad ik het internetartikel 'Is Google Making us Stupid?' (2) aan.

VOETNOTEN
(1) http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-ondiepe/1001004010207647/index.html#product_overview
(2) http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/