Ik ben erg onder de indruk geraakt van de mogelijkheid om via zogenaamde hartscommunicatie contact te leggen met een diepere laag van de werkelijkheid. Je kunt via het ontwikkelen van hartscommunicatie niet alleen een beter contact leggen met de wijsheid die in jezelf huist, maar je kunt ook contact leggen met diepere lagen in de persoon waarmee je samen bent. Het lijkt wel alsof je bepaalde filters kunt verwijderen waardoor je makkelijker kunt zien welke thema's spelen in iemands leven.

Toen ik in november 2008 begon met het Psychose Anders project wilde ik niet alleen kritiek uiten op het gebruik van het medisch model in de psychiatrie, maar wilde ik ook graag werken aan alternatieve benaderingen waardoor mensen met zichzelf of met elkaar  aan de slag kunnen om zodoende geen verdovende medicatie nodig te hebben.

Momenteel ben ik op zoek naar mensen die bereid zijn om te proberen om via deze hartscommunicatie inzichten, gevoelens en zinvolle herinneringen los te weken. Wellicht hebben we geen jarenlange opleidingen nodig, maar kunnen we elkaar op een veel eenvoudigere manier helpen door te leren onze harten op zo'n manier te openen dat we gebruik kunnen maken van bepaalde vaardigheden en krachten die wellicht staan te popelen om gebruikt te worden.

Voel je ervoor om hier een bijdrage aan te leveren? Een psychotische ervaring in het verleden is geen enkel probleem, maar ook zeker niet noodzakelijk. Deze hartscommunicatiemethode kan voor iedereen zinvol zijn. Wil je meewerken met het ontwikkelen van deze communicatievorm, neem dan contact op met Joost om een afspraak te maken. Vanwege het experimentele karakter vraag ik er nog geen vergoeding voor.

Laten we hopen dat we zo met elkaar een netwerkje kunnen opbouwen van mensen die weten via hun hart contact te leggen met anderen. Iets wat we wel kunnen gebruiken in deze wereld, lijkt me!

Een van de onderdelen van het proefkonijnschap betreft het meedoen met een aantal door mezelf in elkaar geschroefde meditaties.

zie voor meer achtergronden: Hartscommunicatie: eerste verkenningenHartsopening en Energiebeheer , Intuïtiefulness als psychosebenadering en Toepassing van Hartvaardigheden in het Verkeer