Uit een onderzoek van Ho, Andreasen e.a dat in februari 2011 is verschenen in the Archives of General Psychiatry blijkt dat hersenweefsel afneemt door het gebruik van antipsychotica.

Het betreft zowel de grijze stof als de witte stof in de hersenen. Het volume van de hersenen in het geheel neemt af. Je kunt een automatisch vertaalde samenvatting lezen op Medical.net.news. Het volledige Engelstalige onderzoek is ook beschikbaar, klik daarvoor hier.

De auteurs noemen de afweging tussen enerzijds het effect op een psychose, en anderzijds de nadelige effecten op de hersenwerking. Zij adviseren een zo laag mogelijke dosis te gebruiken en tevens bepleiten ze uiterste zorgvuldigheid bij het voorschrijven van antipsychotica bij andere groepen, zoals tegenwoordig steeds vaker bij kinderen (zie daarvoor bijvoorbeeld Risperdal voor lastige kinderen en ouderen).

De psychiater Peter Breggin waarschuwt al veel langer voor de ernstige hersenbeschadigende werking van antipsychotica. Hij durft zelfs te stellen dat het juist deze hersenbeschadigingen zijn die voor het onderdrukkende effect zorgen van deze medicijnen die voorheen de 'major tranquilizers' werden genoemd. Zie voor meer op de hoofdsite van Psychose Anders: het betoverende effect van Psychiatrische Medicijnen

Illustratie afkomstig van het februarinummer van 2011 van Psy, waar ik las over dit onderzoek.