Goost Raf (In de Wurggreep van het Medische Model, 217) : Beste, Een opmerking: Lithium werkt helemaal niet verslavend.

Psychoseanders: (In de Wurggreep van het Medische Model, 218): Ik weet het niet hoor, maar als je er in een dag opeens mee stopt reageert je lichaam volgens mij toch niet neutraal.

R. Jansen (Ontwikkelen van een Psychose Anders Netwerk, eerste stappen, 219): Beste mensen, het fenomeen stemmen horen is mij maar al te duidelijk,bij 90 % vd gevallen gaat het hierbij om gestorvenen. Sommige mensen hebben een astraal bewust zijn,of hun aura is dunner,daarmee staan ze in contact met gestorvenen. Het is duidelijk dat we maar eens verder moeten kijken,ik wacht de reacties af voordat ik verder ga hier een uitleg over te geven. ik studeer Geesteswetenschap.

Sharon (Psychotische Denkbeelden en hun Mogelijke Betekenis, 220): De reden dat ik de moeite heb genomen deze video te vertalen, is dat ik het als zeer herkenbaar heb ervaren.

Of dit te maken heeft met ontwaking van het ‘Christusbewustzijn’ weet ik niet zeker. Dat is uiteraard de conclusie van de schrijver. Wel heb ik een vermoeden dat iedere ‘ziekte’ of hoe je het ook wilt noemen bedoeld is om een spiegel voor te houden.

Wat mij betreft geef ik mijn eigen vermogen tot zelfheling liever niet uit handen aan ‘psychiatrie’ en pillen maar ga ik op zoek naar antwoorden in mijzelf. Dat is een proces waar niet iedereen begrip / geduld voor op kan brengen. So be it. Ik kan iedereen de video’s van Sean Blackwell aanraden op;http://www.youtube.com/bipolarorwakingup

Psychoseanders (Psychose-Educatie: Verspreiding van geestverlammende informatie , 221): Hallo Anja, Dank voor je reactie. Ik houd ook wel van kritische geluiden, ook als die gericht zijn naar benaderingen zoals binnen dit Psychose Anders project.

Ik vind het onderscheid dat je maakt in integratieve en desintegrerende psychoses wel interessant. Ik realiseerde me een tijd terug ook dat er vele soorten en maten van psychoses zijn en dat er ook sprake is van een haast onontwarbare kluwen (zie Moe van het Psychiatrisch Web). Ik begin steeds meer te denken dat er mensen zijn die het vermogen hebben om hun geest te sterken en die ook zo te gebruiken dat medicatie niet langer nodig is. Andere mensen hebben misschien gewoonweg wel een te zwakke geest waardoor ze niet in staat zijn de werkelijke oorzaken te vatten en aan te pakken. Soms kunnen de problemen ook té zwaar, te angstig en te bedreigend zijn waardoor medicinale onderdrukking het beste antwoord zou kunnen zijn (lees meer)

Mieke Houthaeve (Rol van je Mensbeeld bij het al dan niet Accepteren van Psychofarmaca als werkelijke oplossing, 223): Wat we met onze geest kunnen , wordt op dit ogenblik nog zwaar onderschat. Toch zijn wetenschappers er al in geslaagd aan te tonen en te bewijzen dat onze ‘ overtuigingen’ ons gedrag bepalen bvb. Wij zitten zo genieus in elkaar, niet alléén ons lichaam; onze geest en ziel werken nauw samen. Problemen worden veroorzaakt door een aantale factoren, waarvan ons denken de belangrijkste factor is, gestuurd door opvoeding, omgeving, relaties met anderen…Bruce Lipton schreef zijn boek: De biologie van de overtuiging. Een aanrader en vernieuwend kijk op ons denk-vermogen. Mieke Houthaeve Woordvoerder Sarahbeweging

Nitsa (Rol van je Mensbeeld bij het al dan niet Accepteren van Psychofarmaca als werkelijke Oplossing, 224): En wat als je al die opties al hebt uitgeprobeerd? En je loopt jaren rond, waarin je steeds verder wegzakt. En door je klachten raak je heel veel van wat je reeds had opgebouwd kwijt; werk, financiele zekerheid, onafhankelijkheid en je vrijheid (want je bent niet meer in staat om te doen wat je wilt). Kortom de kwaliteit van je leven (zaken die voor jou belangrijk zijn worden onhaalbaar voor je) is flink achteruit gegaan. Je lijdt er zelf onder en met je mee ook je dierbaren (want die zien dat het elke dag slechter met je gaat). Er zijn mensen die jaren strijden en van alles proberen, voordat ze medicatie overwegen. Is het dan nog een kwestie van je Mensbeeld zoals je hierboven aangeeft? Heb je dan te snel “opgegeven” en laat je jezelf maar van alles vertellen door de artsen? Ben je dan niet kritisch genoeg of is je wilskracht niet sterk genoeg? (lees verder)

Caroline (Spelen met een Digitaal Soteria, 225): Hi, ik wil graag meedoen in een soterianetwerkexperiment. Maar de link die volgt, ‘ schyzofrenieweigeraars’ , daar val ik volgens de westerse hokjesgeest niet onder. Ik heb nl. een bipolaire stoornis. Maar ik heb wel zo’n 16 psychoses (waarvan 2 met opname) doorstaan in 22 jaar, en denk dat er in de beleving niet veel verschil is met de belevenis van iemand met het label schyzofrenie en een psychose.‘ Psychoseanders’ heb ik pas deze week ontdekt en ik zie veel van mijn eigen vage ideeen en ervaringen verwoordt, goed onderbouwd en helder. Fijn! groet,Caro