Laatst (september 2011) ontving ik een gedicht van B. die ik graag met jullie willen delen:


In mijn Ziel huist een Melancholisch verlangen..................

naar een Wereld bestaande uit Warmte en Licht, waar met zakdoeken van Onvoorwaardelijke Liefde, tranen worden gedroogd,
en met onbegrensd Begrip en Medeleven gebroken harten worden geheeld.
Waar men zich kan kleden in Zelfvertrouwen,
lopend op sandalen van Acceptatie.

Waar men Hoop schenkt uit bekers van Trots,
en een overvloed aan Kennis...


Continue reading ...