Er is veel kritiek te geven op de psychiatrie, de invloed van de farmaceutische industrie en de wijze waarop mensen wordt aangepraat dat ze zouden lijden aan allerlei chronische hersenaandoeningen. Hoewel het erg belangrijk is dat mensen kritisch zijn ten opzichte van de praktijken in de psychiatrie en de GGz bestaat er ook het risico dat er een bepaalde 'verzuring' optreedt als je jezelf er téveel mee bezighoudt.

Het Psychose Anders Project probeert ook kritisch te zijn ten opzichte van de ...
Continue reading ...