Als je het hebt over het geestelijke domein dan is het voor mij handig gebleken om het begrip ‘vertaalcentrum’ te gebruiken. Je zou het vertaalcentrum kunnen zien als het vermogen van je bewustzijn om woorden te geven aan informatie die uit allerlei andere delen van jezelf afkomstig is.

Bij ‘allerlei delen van jezelf’ kun je dan denken aan informatie afkomstig van verschillende delen van je lichaam, waarbij bepaalde gebieden een soort van wijsheid in zich lijken te dragen. Ik doel dan op de gebieden rondom het kruis, de buikzone en het gebied rondom het hart. Mijn ervaring is dat je door middel van het richten van je aandacht op die gebieden je ook kunt leren beter de informatie die daar huist te vertalen in woorden waar je wat mee kunt met je bewustzijn.

Ook is het vruchtbaar om in je realiteit het idee toe te laten dat dit vertaalcentrum ook in staat is om woorden te geven aan informatie die van een externe bron komt. Hierbij kun je dan denken aan de mogelijkheid dat het informatie oppikt van andere mensen in de omgeving, of mensen die aan jou denken, of op wie jij je aandacht richt.

Kortom, er zijn vele informatiebronnen beschikbaar als je in staat bent je vertaalcentrum ook daarvoor te gebruiken. Vaak echter is het vertaalcentrum nogal op zichzelf gericht en verwordt het tot een rationeel centrum dat stokdoof is voor informatie uit andere bronnen.

Er zijn allerlei redenen denkbaar waarom het vertaalcentrum zich liever niet richt op informatie buiten zichzelf. Vaak is het wel aangenaam en makkelijk om vooral bezig te blijven met de bekende informatie, lekker te blijven rondhangen in dezelfde gedachtenstromen omdat het simpelweg makkelijk is om in bekend terrein te blijven.

Daar komt bij dat de informatie uit die andere bewustzijnsgebieden niet altijd even neutraal is. Sterker nog: vaak zit er allerlei lading aan, die gekoppeld is aan ervaringen uit het verleden. Het is dan soms ook niet zo aantrekkelijk om je daar op af te stemmen omdat het pijnlijk kan zijn.

Dan is daar nog het probleem van het openzetten van de kanalen tussen het vertaalcentrum en de verschillende zones. Het is namelijk nogal een kunst om de vaardigheid te ontwikkelen om die informatie te kunnen leren horen of vertalen. De oorspronkelijke informatie is niet verbaal en moet dus woordelijk gemaakt worden door dit vertaalcentrum zodat het bewustzijn het kan begrijpen. Over het algemeen krijgen wij op school geen les in het ontwikkelen van dit soort vaardigheden.

Sommige bronnen waar je je op kunt afstemmen leveren wel een andere taal die veel gelijkenis vertoond met de taal die in sommige categorieën dromen wordt gebruikt. Een taal die bol staat van symboliek. Een ongetraind vertaalcentrum kan makkelijk de fout maken om symbolen letterlijk te gaan nemen.

Wat verder vaak kan optreden is dat het vertaalcentrum té bang is om zich te openen voor informatie vanwege de angsten die anders onder ogen gezien zouden moeten worden. Een werkelijke psychose komt in mijn beleving dan ook voort uit een vertaalcentrum dat niet langer in staat is om de druk te weerstaan die door de verschillende informatiebronnen binnen het lichaam wordt uitgeoefend.

Dat schijnt namelijk een krachtig principe te zijn: thema’s met lading vragen erom om gekend te worden door het vertaalcentrum en blijven net zo lang op de deur bonzen totdat ze gehoord worden. Blijft het vertaalcentrum echter halsstarrig weigeren de vertaling te maken kan de rauwe informatie ongecodeerd het bewustzijn overspoelen wat tot complete waanzin kan leiden.