INTRODUCTIE

Op deze site wordt geëxperimenteerd met een andere wijze van omgaan met psychotische kwetsbaarheid. Een sleutelelement hierbij is dat de manier waarop je naar psychoses kijkt voor een groot deel invloed heeft op het resultaat. Je hebt zelf grote invloed op de manier waarop de psychose invloed heeft op je leven.

Als het je wat lijkt om te testen wat voor een effect het kan hebben als je je houding ten opzichte het verschijnsel ‘psychose’ vanuit een ander perspectief gaat benaderen dan is het zeer wenselijk om de bouwstenen van je werkelijkheid te gaan aanpassen. Deze werkelijkheidsbeleving is vaak gebaseerd op allerlei aannames en gedachten die vorm worden gegeven door woorden.

De beste manier om dan ook verandering te activeren is door bepaalde ‘giftige’ gedachten uit je systeem te halen en die te vervangen door meer ‘gezonde’ gedachten. Hierbij wil ik natuurlijk zeggen dat het voor iedereen zelf uit te maken is wat giftig of gezond is. Ik spreek alleen vanuit mijn eigen subjectieve beleving van wat schadelijke en wat onschadelijke gedachten zijn. Zelf heb ik overigens nooit een psychose ervaren, maar ik heb wel een aardig beeld van wat me bevorderlijk lijkt en wat niet.

MEMETICA

Door een woordenschatalternatief te gaan smeden kom je onvermijdelijk in conflict met de oude ideeën. Er is een filosofie, memetica genoemd, welke spreekt over zogenaamde ‘memes’ als zijnde bepaalde gedachten die zich willen voortplanten, om zichzelf in stand te houden (zie voor meer achtergrond Meme). Dit zou ik niet te letterlijk nemen, maar het biedt voor mij wel een aardig houvast voor het begrijpen van de weerstand die kan optreden als je gaat sleutelen aan bepaalde aannames en gedachten. Naarmate de ‘memes’ populairder zijn en door invloedrijke mensen worden verspreid wordt het ook moeilijker om hier tegenin te gaan.

DE GEESTELIJKE ARENA

Als een psychose daadwerkelijk voornamelijk een geestelijk verschijnsel is, dan is het geestelijke domein ook de arena waar het geheel zich dient af te spelen. Als je bereid zou zijn die geestelijke arena te betreden dan is het wel noodzakelijk om een goede afgevaardigde te leveren, namelijk iemand die in staat is om iets te kunnen doen op dat geestelijk terrein. Als eerste dien je dan ook te accepteren dat je zelf het vermogen hebt om in dat geestelijke domein van betekenis te zijn. Jouw bewustzijn kan zó getraind worden dat het onder de juiste omstandigheden en met de juiste kracht in staat is om staal te buigen.

Dit is meteen al een wezenlijke gedachte: “Ik heb een geest die in staat is dingen te veranderen in mijn geestelijke wereld”. Je hoeft daarbij niet meteen helemaal te geloven dat je alles kan ombuigen zoals je wilt, maar in principe is jouw bewustzijn ervoor gemaakt om dingen aan te passen en te sturen. Je geest heeft de rol om zelf richting te geven aan datgene wat er in het geestelijke domein gebeurt. Je geest is niet gemaakt om slaafs volgzaam zich door andere invloeden te laten leiden, maar functioneert het best als het zelf aan het roer staat.