Tijdens een discussie op de hoofdsite van Psychose Anders bij het artikel over Riskante Coping als Alternatief voor de Ziekte-Metafoor (1) werd even aandacht besteed aan de mogelijkheid dat niet alleen een psychose een soort van riskante (onbewuste) coping zou kunnen zijn, maar dat dan misschien ook echt duidelijk fysieke ziekten zoals kanker wel eens een vorm van 'coping' zouden kunnen zijn. 

Dit is een lastig concept waar ik niet meteen een antwoord op heb. In een poging toch een bijdrage te leveren aan het verhelderen van het nut van het copingsconcept als alternatief voor de ziektemetafoor, kan het toch zinvol zijn om de manier van denken van iemand vanuit de bewuste geneeskunde hieronder weer te geven. 

Gill Edwards (zie afbeelding) schrijft in haar boek 'Bewustzijn als Medicijn' het onderstaande over hoe zij het ontstaan van haar eigen borstkanker beleeft:

"Toch is er geen sprake van beschuldigen in de bewuste geneeskunde - alleen van verantwoordelijkheid. Beschuldiging en schuld behoren duidelijk bij het oude paradigma en bij de dualiteit van de stressrespons. Ik aarzel niet om te zeggen dat ik mijn eigen diagnose van borstkanker gecreëerd heb. Ik zie alle emotionele blokkades en patronen uit mijn kinderjaren, en ik zie hoe ik mijzelf heb vastgezet in een langdurig innerlijk conflict.

Maar ik geef mezelf niet de schuld van de kanker en ik voel me er ook niet schuldig over; ik beschuldig ook niemand anders hiervan." (p.202) 

(1)  http://psychoseanders.wordpress.com/2012/04/02/riskante-coping-een-alternatief-voor-de-ziekte-metafoor/