Onderstaande artikel is geschreven in november 2008:


Recentelijk heb ik de deur op een kier gezet voor de mogelijkheid dat er ook in Nederland wellicht weer wat ruimte zou kunnen ontstaan voor een schizofrenie-benadering waarbij mensen niet een wereld in gepraat worden waarin ze gaan geloven dat ze een ongeneeslijke hersenziekte hebben die alleen door het chronisch gebruik van antipsychotica tezamen met het leven van een marginaal, stressloos bestaan onder controle kan worden gehouden.
In Soteria Huis Nederland sprak ik over een initiatief dat op het punt staat geboren te worden in Nederland. Via de initiatiefnemers van het project ben ik gewezen op andere instellingen die op verschillende plekken in de wereld hun schouders zetten onder een andere benadering.
Op een Amerikaanse Windhorsesite vond ik deze inspirerende woorden:
Inherent in every person there is a natural healing impulse, a motivation toward health and wholeness. This motivation can be ignited and strengthened in an environment where an attitude of hope and a belief in each person’s potential for growth is pervasive. At the heart of an individual’s recovery from mental disorder is the restoration of personal, social, and environmental connections.” --Windhorse Principle
Windhorse Associates: What is Unique?
Met andere woorden, zodra je mensen die in een fase van psychotische kwetsbaarheid zou plaatsen in een omgeving met mensen die NIET geloven in een chronische hersenaandoening, maar eerder geloven in een in principe gezonde geest die door allerlei omstandigheden/gedachten/gevoelens de grip op de realiteit is kwijtgeraakt. Het is dan vooral een kwestie van het weer reactiveren van het vermogen van de gezonde geest om wel weer controle te verkrijgen over het denken/voelen en het zich verhouden met de externe werkelijkheid en andere mensen.
Our Clinical Model - Two central principles
The Windhorse model is organized around two central principles.
First, that each person is fundamentally healthy and sane and that a mental disorder exists as a secondary overlay to that sanity.
Second, that a person's health is inseparable from that of the environment. Therefore, if a person can be properly worked with in a relatively healthy environment, then the strength of his or her intrinsic health and sanity can emerge and recovery will be more possible.
Clinical Approach
Momenteel is in de Geestelijke gezondheidszorg sterk het idee genesteld dat schizofrenie een daadwerkelijke 'hersenziekte' is die over het algemeen ongeneeslijk is. Als je onderzoeken leest van de Wereldgezondheidsorganisatie (zie Schizofrenie- en Psychosebehandeling in onze Maatschappij) en een recent onderzoek uit 2007 (15-jarige Studie bewijst: geen behandeling is beter dan behandeling met antipsychotica) dan ontstaat toch de indruk dat genezing wel degelijk mogelijk is, vooral als je niet in het westen woont, zou je cynisch kunnen toevoegen.
Op de Windhorsesite wordt onder het kopje 'recovery' gesproken over het belang van positieve bejegening door de omgeving:
Often the most painful aspect of mental disorder is the person's sense of loneliness and alienation. One's basic connection to self and others is in doubt and one ceases to recognize and trust oneself. When a person who is suffering in this way is in an environment that combines attentive care with the companionship of engaging people, that person can begin to relax and be curious about his or her experience.
He or she can then begin to reconnect with a realistic confidence in his or her mind and actions, which naturally carries over into relating properly to the surroundings. This process can lead to a renewed appreciation for what one has been through and even forgiveness of oneself. These gains, combined with abatement of symptoms, are the elements of genuine recovery. Reengagement with a meaningful life is then within reach, which is the ultimate goal of every Windhorse treatment.
Recovery
Het kan verlokkelijk zijn om te vervallen in aanvallen op de huidige psychiatrie die juist een succesvolle propagandamachine heeft lopen die het trieste nieuws over de ongeneeslijkheid van de hersenziekte schizofrenie verspreid. Hoe terecht deze aanvallen ook kunnen zijn, merk ik dat het ook een negatieve benadering is. Ik verkies er dan ook voor een wat meer positieve toon te benadrukken waarin de vrijheid aanwezig is om een andere benadering te proberen waarbij chemische onderdrukking niet de kernactiviteit is, maar het kweken en ondersteunen van het geloof in volledig herstel.
Ik hoor graag aanvullingen en tips. Mail naar Waterputmail