In 2012 is het doek gevallen voor het GGz-blad Psy. Inmiddels blijkt ook de website niet meer in de lucht te zijn. Omdat er her en der vanaf de site Psychose Anders wordt verwezen naar artikelen die ooit op Psy waren terug te vinden, heb ik via het webarchief een kopie kunnen maken om de artikelen toch weer beschikbaar te maken, en de dode links te revitaliseren. Dit onderstaande artikel verscheen in augustus 2010 in het webarchief, maar stamt waarschijnlijk uit 2009 op www.psy.nl. Dit leid ik af uit een verwijzing naar dit artikel op een fok.forum van mei 2009.


In de schizofreniezorg is een nieuw begrip, remissie, bezig school te maken. Is dit louter een nieuw speeltje van behandelaars of kunnen patiënten en cliënten er ook hun voordeel mee doen?

Die vraag stond centraal tijdens de discussiemiddag op 22 oktober die door de Nationale Remissie Werkgroep in Amersfoort belegd was. En een discussie werd het zeker. Daar stonden de aanwezige ervaringsdeskundigen garant voor. Een deel van hen is nauw betrokken bij de de HEE-beweging (herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid), die mede door Wilma Boevink, medewerker van het Trimbos-instituut, is opgericht.


Hoop bieden
De afgelopen jaren is er vanuit Amerika een beweging onder behandelaars op gang gekomen die patiënten hoop wil bieden. Hoop dat ze net als iedereen wat van hun leven kunnen maken. Door psychiaters is daartoe een nieuwe uitkomstmaat – remissie – ontwikkeld. Deze is goed bij de behandeling van psychosen en schizofrenie te gebruiken. 
Als een patiënt een half jaar lang zo weinig last heeft van zijn symptomen dat zijn dagelijks functioneren nauwelijks belemmerd wordt, dan is er sprake van remissie, aldus psychiater Niels Mulder. ‘Als je erg veel last hebt van je symptomen, is het heel moeilijk om bezig te zijn met je dagelijks functioneren. Maar als je symptomen minder opspelen, is dat een goed begin om aan je herstel te werken.’

Vastgeroest denken openbreken
In haar weerwoord benadrukte Wilma Boevink dat deze nieuwe tool van psychiaters vooral iets zegt over de huidige praktijk binnen de psychiatrie. ‘Er wordt enorm veel tijd in gestoken om een diagnose vast te stellen. En als eenmaal vaststaat dat je schizofreen bent, krijg je te horen dat het nooit meer goed komt met je. Dat zijn de verhalen die wij in de HEE-beweging van de mensen horen die dat overkomen is.’

Toch staat Boevink beslist niet afwijzend tegenover het idee van remissie. ‘Integendeel. Ik ben er positief over. Het breekt eindelijk het vastgeroeste denken over schizofrenie als een gedoemde ziekte open.’ Toch waarschuwt ze wel voor een te groot optimisme. ‘Ik zie in de discussie hierover toch steeds weer het begrip schizofrenie opduiken. Voor je het weet zijn we weer over schizofrenie als een hersenziekte aan het praten. Terwijl je weet dat dat helemaal niet bestaat.’

Nieuwe diagnose op komst
Vanuit de zaal kwam dan ook de oproep aan psychiaters om nu eens lef te tonen en eindelijk op te houden met patiënten als schizofreen te diagnosticeren. Discussievoorzitter en psychiater Jim van Os greep die kans aan om zijn stelling te poneren dat het wetenschappelijk gezien volstrekte onzin is om schizofrenie als een hersenziekte te beschouwen. ‘Wat wij schizofrenie noemen, is alles behalve een duidelijk afgebakende ziekte.’ In een binnenkort te verschijnen nummer van het British Journal of Psychiatry komt hij met een voorstel om de term schizofrenie helemaal te laten vallen en te vervangen door de vooralsnog Engelstalige diagnoseSalience Dysregulation Syndrome (SDS) – een Nederlandse vertaling laat nog op zich wachten.

Voetbaltermen
Eensgezind werd de bijeenkomst afgesloten met de vaststelling dat remissie in elk geval een stap in de goede richting is. Directeur van het kenniscentrum Rehabilitatie, Jaap van Weeghel, vatte de conclusie treffend in voetbaltermen samen: ‘Remissie kunnen we zien als een soort remise – het is beter dan niks. Echte winst kunnen we echter pas boeken als we voluit de weg naar herstel inzetten.’ (MvK)

Meer informatie over remissie: www.inremissie.nl

Lees hier bericht Wilma Boevink bijzonder lector Herstel