Hieronder een bijdrage van de site van het UMC Utrecht (1) over de stemmenpoli voor de Jeugd. Er lijkt in eerste instantie weinig gesproken te worden over biologische hersenstoornissen, waarbij ook gesteld wordt dat relatief veel kinderen wel eens 'een stem'  horen (zo'n 10-30%), wat toch zou kunnen aangeven dat het eerder een bepaalde 'normale' uitingsvorm is van stress. Laten we hopen dat ze kinderen niet meteen een hersenstoornis aanpraten. Zie voor meer mogelijke interpretatieskaders het artikel over de vier metaforen (2). 

---- 

Op 15 maart opent het UMC Utrecht de Stemmenpoli Jeugd. Het is de eerste polikliniek in Nederland die zich richt op het horen van stemmen bij kinderen en jongeren. Niet alleen biedt de polikliniek specifieke behandeling voor deze groep, ook wordt onderzocht wie een verhoogd risico loopt op psychiatrische ziekten en hoe die ontwikkeling voorkomen kan worden. 


Ongeveer tien tot dertig procent van de kinderen en jongeren hoort wel eens een stem zonder dat iemand daadwerkelijk spreekt. Meestal gaat dat vanzelf over, maar bij een deel niet. Soms zijn de stemmen positief, maar ze kunnen ook negatief zijn en (vervelende) opdrachten geven. Kinderen kunnen daar angstig en somber door worden en er een negatief zelfbeeld van krijgen. Bovendien is het horen van stemmen een risicofactor voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen, zoals een depressie of psychose. 

Specifieke behandeling en onderzoek voor deze doelgroep is dan ook belangrijk. Drs. Kim Maijer, werkzaam op de afdeling psychiatrie en (mede) oprichter van de Stemmenpoli Jeugd: “Kinderen die stemmen horen, worden ook nu wel eens door ons gezien, maar er is op dit moment nergens een specifiek behandelaanbod voor hen. Op de Stemmenpoli Jeugd willen we hierin voorzien, zodat nare stemmen al in een vroeg stadium behandeld kunnen worden om erger te voorkomen. Wij bieden specifieke behandelingen gericht op stemmen zoals cognitieve gedragstherapie en familiebegeleiding. Door middel van onderzoek willen we beter leren voorspellen welke kinderen een verhoogd risico hebben op een ernstige psychiatrische ziekte en hoe we dat kunnen voorkomen. Ook willen we voorkomen dat jeugdigen, zonder verhoogd risico, onnodig in zorg gehouden en behandeld worden.” 

Op de Stemmenpoli Jeugd gaan een kinder- en jeugdpsychiater, een arts-assistent, een psycholoog en een familiebegeleider werken. Alle kinderen en jongeren – inclusief hun ouders – krijgen sowieso voorlichting over het horen van stemmen, ook over de factoren die het risico vergroten zoals een trauma en druggebruik. “Wanneer kinderen stemmen gaan toekennen aan een externe bron zoals geesten of duivels verhoogt dat de kans op waandenkbeelden en psychose. Uit onderzoek bij volwassenen weten we inmiddels dat de stemmen een product zijn van onze eigen hersenen, onder andere van de taalcentra. Vaak is die verklaring al een hele geruststelling.” 

Bekijk hier de video over de Stemmenpoli Jeugd: 

NOTEN
(1) http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2013/03/umc-utrecht-opent-stemmenpoli-jeugd.htm
(2) http://psychoseanders.wordpress.com/2012/04/24/stoeien-met-metaforen-en-begrippen-4-manieren-om-te-kijken-naar-psychiatrische-symptomen/