Het onderstaande artikel is overgenomen van de website van het Trimbos Instituut welke het artikel op 4 april 2013 plaatste op haar site.


gewoonenbijzonderIn het rapport 'Het gewone en het bijzondere' vertellen achttien mensen met bijzondere zintuiglijke ervaringen hoe zij een zinvol bestaan hebben opgebouwd zonder bij de GGZ hulp te zoeken.

Lang niet iedereen die stemmen hoort of een psychose doormaakt, zoekt professionele hulp. Niet al deze 'zorgmijders' zijn zorgwekkend. Een aantal weet een goed leven op te bouwen zonder, of met een zelfgekozen minimum aan hulp.

Ervaringskennis
Jenny Boumans van het Trimbos-instituut schreef een verslag over het onderzoek naar ervaringskennis van deze 'succesvolle zorgmijders' dat zij met wijlen Ingrid Baart van het Vumc uitvoerde. Het verslag biedt inzicht in de praktische en existentiële ervaringskennis die mensen ontwikkelen om zonder zorg een zinvol bestaan op te bouwen. Ook komen de redenen om GGZ zorg te minimaliseren en persoonlijke definities van succesvol leven aan bod. 

De stereotypen voorbij 
Uit de interviews werd duidelijk dat er niet één manier of één oplossing is om met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals stemmen horen, om te gaan. Hoewel sommigen de ervaringen wel zien als onderdeel van een psychisch ziektebeeld, worden ze door anderen bijvoorbeeld betiteld als een helpende stem, een sensitiviteit, een paranormale ervaring, excentriek of hyperintelligent gedrag, een boetedoening, een veilige wereld om in terug te trekken of een defensiemechanisme. Uit de verhalen spreekt veel kracht en doorzettingsvermogen om op eigen wijze de ervaringen te (leren) overstijgen. 

Tegelijk wijzen ze op de doorgaande strijd die het leven met bijzondere zintuiglijke ervaringen voor mensen betekent. Ervaringskennis omvat beide. De resultaten van het onderzoek dagen daarmee gangbare beeldvorming over mensen met psychoses uit. Ze ondergraven niet alleen het stereotype beeld van 'zieke patiënt' maar nuanceren net zo goed het beeld van 'zelfredzame zelfmanagers' die hun verschijnselen zomaar zonder hulp weten te regelen. 

Het gewone en het bijzondere. Een onderzoek naar ervaringskennis van succesvolle zorgmijders    

Meer informatie: Jenny Boumans   jboumans@trimbos.nl on email