Zou het dan toch eindelijk gaan gebeuren? Na 12 jaar falend ect-registratiebeleid van de werkgroep ECT (1) wordt op 24 april 2012 tijdens een bijeenkomst in Utrecht een nieuwe versie van wenweb gelanceerd. In het programma voor die dag is het volgende stukje te lezen:


WENweb 2.0

J. Mathijssen, directeur “Clickhere” (2)
 
In deze presentatie ligt de focus op het gebruik van de nieuwe versie van WENweb en in het bijzonder het gebruik door de instellingen. Via de vernieuwde website van WENweb kunnen instellingen hun ECT behandelingen registreren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen acute en onderhoudsbehandelingen. In de presentatie laten we het gebruik van de website zien.

We vertellen hoe u zich als instelling kunt aanmelden en via welke stappen een patiënt en zijn behandelingen geregistreerd kunnen worden. Op basis van geregistreerde behandelingen worden statistieken gemaakt. Zowel over de eigen behandelingen als die over de hele database. Tevens is er een rapportage te downloaden die de basis vormt voor de kwaliteitsvisitatie.


De grote vraag is of de gegevens/resultaten en ervaringen ook publiekelijk toegankelijk zullen worden. Volgens de werkgroep ECT Nederland zelf is transparantie van groot belang. In deze richtlijn kunnen we lezen op pagina 158:


1 Landelijke registratie

Inleiding

Ter bevordering van de kwaliteit van de toepassing van ect in Nederland
– en om daarmee beter inzicht te hebben in de beschikbaarheid, de
toepassing, de indicatiestelling en de behandelresultaten van ect – is de
werkgroep van mening dat iedere psychiater die ect toepast, dient deel
te nemen aan de landelijke registratie.

Door deze gegevens openbaar te maken vindt verantwoording plaats
aan patiënten, aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, aan overheden,
maar ook aan verwijzers en collegapsychiaters.  
 

We gaan het allemaal nauwlettend volgen. Ondertussen wil ik mensen die een ECT-behandeling hebben ondergaan vooral aanbevelen mee te werken aan het burgerinitiatief voor ECT-registratie.


VOETNOTEN
(1) http://psychoseanders.wordpress.com/2012/03/18/landelijke-registratie-ect-electroshock-faalt-volledig-sinds-2000/
(2) Clickhere blijkt ook het onderhoud te regelen van de website 'psychiatrienet.nl'. Toevalligerwijs wordt er vanaf die site een link geplaatst naar het Psychose Anders project, namelijk via: http://www.psychiatrienet.nl/links/1489_Sociale_psychiatrie#Herstel_verhalen_van_patienten_4624