Sinds ik een begin gemaakt heb met het opstarten van een Burgerinitiatief ECT-Registratie (1) probeer ik meer inzicht te verwerven over de ECT-praktijk die in nevelen is gehuld (2). Ook al heb ik vanuit een filosofische houding ernstige twijfels bij het verschijnsel, probeer ik toch een zekere neutrale positie te handhaven, die ik graag zou willen baseren op ervaringsverhalen. Zolang ik die nog nauwelijks heb, blijft het wat rondzoeken.

Hierbij ook nog een oproep voor mensen die ervaringen hebben met ECT of mensen kennen die electroshock therapie hebben ondergaan. Neem contact op met me via psychoseanders2@gmail.com of vul het formulier in op (1).

In 2009 heeft Eén Vandaag aandacht besteed aan de ECT-behandeling in Nederland. Toen werd bekend door een onderzoek van de heer van Waarde (3) dat er 13.500 ECT's in 2008 waren toegediend. Onder de spraakmakende titel 'Electroshocks onder Dwang' werd een item gepresenteerd. Hieronder kun je de video zien, waarin ook de voorzitter van de Werkgroep ECT-behandeling, de heer Walter van den Broeke spreekt. 

Inmiddels voormalig tweedekamerlid van de PvdA, en thans voorzitter van de PvdA, Hans Spekman, heeft zich sterk gemaakt tegen het gebruik van ECT als dwangbehandeling.

 
sitestat
 

VOETNOTEN
(1) Landelijk ECT-registratiepunt 
(2) http://psychoseanders.wordpress.com/2012/03/18/landelijke-registratie-ect-electroshock-faalt-volledig-sinds-2000/ 
(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19190510